Sách Nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Sach-Noi-Chien-Quoc-Sach-Trong-Kinh-Doanh-Uyen-Si-Quan-audio-book-sachnoi.cc-3

Sách Nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Audio Book Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu của các tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc là sách nói hay về kinh doanh. Ngày xưa, Khổng Minh đa mưu chỉ thảnh thơi ngồi tựa bao lơn đốt hương gẩy đàn mà lui được 15 vạn đại quân Tư Mã Ý. Thời nay, một nhà buôn Mỹ chỉ khai thác một tin nghe lỏm về bệnh ôn dịch gia súc ở Ma-rốc đã thu được 9 triệu đô-la. Sách nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu tại Sách nói Online để tìm hiểu tất cả mưu mẹo làm giàu quy ở 88 kế lạ trong cẩm nang này.

Giới Thiệu Sách Nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Cuốn sách Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu dành cho những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm. Sách mang đến rất nhiều bài học và có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở trong kinh doanh. Cổ nhân nói rằng : Muốn chế thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Mưu định, việc làm không địch nào mà không thắng nổi. Cuộc chiến thương mại, tuy quân không vấy máu, nhưng mức độ kịch liệt của nó trong cạnh trang chẳng thua kém gì chiến trường. Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng phải cần đấu trí đọ mưu , cố làm sao để chuyển vận trong vòng hựp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm.

Sach-Noi-Chien-Quoc-Sach-Trong-Kinh-Doanh-Uyen-Si-Quan-audio-book-sachnoi.cc-1
Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ nghiên cứu binh pháp do người xưa để lại.

Tác Giả Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu của các tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc. Biên tập: Bích Nguyệt.

Sach-Noi-Chien-Quoc-Sach-Trong-Kinh-Doanh-Uyen-Si-Quan-audio-book-sachnoi.cc-3
Sách Nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Sách Nói Online gửi đến các bạn Audio book Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe sách nói miễn phí tại Sách Nói Online!

Mục Lục Audio Book Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8

Sach-Noi-Chien-Quoc-Sach-Trong-Kinh-Doanh-Uyen-Si-Quan-audio-book-sachnoi.cc-2

Nghe Sách Nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu
Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua sách Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu bản giấy để ủng hộ tác giả. Cùng nghe sách nói Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu và chia sẻ đến bạn bè người thân.

Đôi Nét Audio Book Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu

Audio Book Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh 88 Kế Làm Giàu cho thấy trên chiến trường gươm giáo sáng lòe, thực lực mới chỉ là cơ sở để thắng lợi; muốn át địch để chiến thắng, còn cần sự túc trí đa mưu của tướng soái. Cuộc chiến giữa Lưu Bang với Hạng Vũ ở Cai Hạ thắng bằng “khí”, trận Quan Độ của Tào Tháo lại thắng bằng “bịp”; Gia Cát Lượng hàng phục được Mãnh Hoạch lại bằng “tín”. Chính như cổ nhân nói rằng:”Muốn chiến thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Việc làm có mưu định thì không địch nào thắng nổi” (Minh Thái Tổ thất huấn – Kinh viên), “lấy kế thay cho đánh, một chọi một vạn” (Phổ Thư Đỗ dự truyện).

Cuộc chiến trên thương trường tuy quân không vấy máu, nhưng mức cạnh tranh kịch liệt của nó cũng chẳng kém chiến trường. Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng cần phải đấu trí đọ mưu, cố làm sao để “chuyển vận trong vòng hẹp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm”. Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ tụng “kinh binh pháp” do tổ tiên để lại.

Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh audio đem đến những sách lực về binh pháp trong kinh doanh. Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, đã dẫn binh pháp vào hoạt động kinh tế, và liên hệ với thực tế đời sống kinh tế trong ngoài nước, đã biên soạn ra cuốn sách binh pháp kết hợp với kinh tế này. Những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở.

4.9/5 - (48 votes)
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Sách Nói Nên Nghe

error: