ShowKỹ Năng Sống

Sách nói kỹ năng sống, audio book kỹ năng tư duy. Gồm những đầu sách nói hay về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý thời gian… Là những yếu tố, kỹ năng cần thiết để cải thiện bản thân, xây dựng sự nghiệp và giúp bạn hoàn thiện bản thân.
error: