Không Tức Giận, Mọi Chuyện Trên Đời Đều Có Lối Đi

SÁCH NÓI ONLINE
SÁCH NÓI ONLINE
Không Tức Giận, Mọi Chuyện Trên Đời Đều Có Lối Đi
/

‘Tâm thái thuyền không’ thì giảm thiểu phân tranh. Bất luận cuộc đời gặp phải sự việc gì thì con người trên thế gian vẫn luôn có lối đi… Vô cớ bị người ta nhục mạ, nói xấu, có tức nghẹn không? Trang Tử dạy chúng ta 4 trí huệ nhân sinh lớn về “không tức giận”. – Sách Nói Online.

Join the discussion

Further reading

error: